• Photographer: Jonas Carlson Almqvist
  • Photography date: July 13, 2005
  • Categories: royal,palace,
  • Country::
  • Pageviews::

Drottningholm Palace, Lovisa Ulrikas library room

Lovisa Ulrikas bibliotek brukar räknas som ett av de vackraste rummen i Sverige. Det inreddes 1760-64 efter ritningar av Jean Eric Rehn

}